GODZNY OTWARCIA: PON-PT 9.00-20.00, SOBOTA 9.00-14.00
REJESTRACJA POD NR TEL: 572 33 22 11
fundusze europejskie
Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie wyników B+R. Efektem podjętych działań będzie dywersyfikacja prowadzonej działalności, poprzez stworzenie nowoczesnego gabinetu protetyczno-implantologicznego wyposażonego w innowacyjne i nowoczesne urządzenia i wartości niematerialne i prawne , które pozwolą firmie na: -wprowadzenie nowych produktów/usług - produkcja szyn implantologiczych - znacznie wzbogaci zakres dotychczasowej oferty wnioskodawcy w zakresie usług protetycznych. Szyny implantologiczne umieszczane są w jamie ustnej pacjenta podczas zabiegu. Daje to pewności właściwego przeprowadzenia zabiegu implantologicznego. - udoskonalenie usług obecnie świadczonych - obecnie leczenie protetyczne u wnioskodawcy odbywa się technikami konwencjonalnymi za pomocą mas silikonowych oraz aligantowych. Wyciski pobierane są łyżką i przesyłane do pracowni techniki dentystycznej gdzie technik wykonuje dalsze prace i później odsyła gotowe modele. W związku z powyższym leczenie znacznie się wydłuża. Wprowadzenie w gabinecie procesu technologicznego służącego do samodzielnego projektowania precyzyjnych szablonów, znacznie skróci czas leczenia pacjenta nawet do jednej wizyty, ponieważ szablony będą produkowane na miejscu. - wzrost konkurencyjności - realizacja projektu pozwoli zwiększyć konkurencyjność na rynku. Dysponowanie nowoczesnym sprzętem i wzmocnienie potencjału technologicznego pozwoli wystosować innowacyjną i bogatą ofertę. Pozwoli to na zatrzymanie dotychczasowych klientów, jak i pozyskać nowych, również dzięki zastosowanej profesjonalnej obsłudze klienta. - wzrost innowacyjności ofertowej gabinetu - poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu oraz zakup nowoczesnych urządzeń i wartości niematerialnych i prawnych - zapewnienie wysokiej jakości i standardu usług - wzrost zinformatyzowania firmy -stworzenie nowych miejsc pracy.


- wartość projektu: - 1 612 455,67 zł
- wkład Funduszy Europejskich - 837 892,08 zł

Działanie 3.7 RPO WL 2014-2020

DentArtis s.c. Maryla Kozicka-Czupkałło, Łukasz Czupkałło realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Wsparcie na finasowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się o dotacje na finasowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.