GODZNY OTWARCIA: PON-PT 9.00-20.00, SOBOTA 9.00-14.00
REJESTRACJA POD NR TEL: 572 33 22 11
fundusze europejskie
SleeperOne s5 to mikroprocesorowe urządzenie do podawania anestetyku. Daje możliwość stosowania wszelkich technik znieczuleń w stomatologii.

Znalezione obrazy dla zapytania sleeper one
Możliwe do zastosowania wybrane techniki znieczuleń:  
- śródwięzadłowe; 
- dopodniebienne; 
- śródkostne - doprzegrodowe (typu C.I.A.) 
- nasiękowe 
- przewodowe

System SleeperOne umożliwia znaczne obniżenie poziomu bólu, a to w wyniku zastosowania mechanizmu PAR (Permanent Analysis of Resistance - Stała Kontrola Oporności Tkanek). W ten sposób komputerowo dozuje się anestetyk (szybkość podawania środka jest tak dobierana, aby nie przekroczyć podczas iniekcji progu odczuwania bólu).