GODZNY OTWARCIA: PON-PT 9.00-20.00, SOBOTA 9.00-14.00
REJESTRACJA POD NR TEL: 572 33 22 11
fundusze europejskie
W  Czupkałło Dental Clinic leczymy pacjentów szybko i precyzyjnie. Kluczowy jest dla nas komfort osoby leczonej, dlatego sam proces leczenia kanałowego odbywa się podczas 1 lub 2 wizyt. Dzięki temu oszczędzamy Państwa czas i minimalizujemy stres związany z wieloetapowym i długim leczeniem. 
Wskazania do leczenia endodontycznego: 

- duże próchnicowe zniszczenie korony zęba, 
- nieodwracalne uszkodzenie miazgi, 
- zmiany okołowierzchołkowe, 
- zmiany w przyzębiu, 
- profilaktyka przedprotetyczna, 
- urazy i resorpcja zęba, 

W celu prawidłowego przeprowadzenia leczenia stosujemy metody chemicznego i mechanicznego opracowania kanałów zęba. Do maszynowego opracowania kanałów korzeniowych używamy urządzenia X-Smart Plus (Maillefer) wraz z systemem ProTaper Next oraz wbudowanych silników endodontycznych w unitach Stern Weber s380 trc. Do zmierzenia długości kanału zęba używamy specjalistycznej aparatury – endometr Raypex 5 i 6. 

Dodatkowo wykonujemy szczegółowe RTG zębów – system radiowizjografii MyRax Zen-X dostępnym przy każdym unicie stomatologicznym. Szczelne i dokładne wypełnienie kanałów zapewnia nam metoda termoplastycznej gutaperki za pomocą urządzenia BeeFill 2w 1
.